Hướng dẫn mua hàng

1. Đầu tiên chọn sản phẩm bạn muốn mua, ấn vào MUA HÀNG

First – Select product you want to buy, press on MUA HÀNGPURCHASE button.
2. Kiểm tra giỏ hàng bằng cách ấn vào biểu tượng giỏ hàng ở góc phải màn hình ( ô khoanh đỏ). Ấn vào XEM GIỎ HÀNG để kiểm tra các sản phẩm trong giỏ. Ấn vào THANH TOÁN để tiến hành thanh toán ngay.

Check your cart by press icon on top right ( red circle on image). Press XEM GIỎ HÀNGVIEW CART to check your product. Press THANH TOÁNPAY to payment.3. Bạn có thể kiểm tra các sản phẩm trong giỏ hàng; thêm hoặc bớt số lượng; xóa sản phẩm. Sau đó ấn CẬP NHẬT GIỎ HÀNG để lưu thông tin
Nhập địa chỉ giao hàng vào ô Giao hàng hoặc ấn Đổi địa chỉ nếu bạn muốn giao sang địa chỉ khác.
Nhập mã ưu đãi – nếu có và ấn Áp dụng
Bạn có thể thêm sản phẩm khác vào giỏ bằng cách ấn vào TIẾP TỤC XEM SẢN PHẨM để quay lại trang chủ và chọn sản phẩm khác. Hoặc ấn vào TIẾN HÀNH THANH TOÁN để thanh toán ngay

Check your product in cart; you can add more quanlity or remove products. Then press CẬP NHẬT GIỎ HÀNGCART UPDATE to save your progess
Fill your adress by press on Charge for delivery
You can select another products by press on TIẾP TỤC XEM SẢN PHẨMCONTINUE TO VIEW PRODUCTS . Press on TIẾN HÀNH THANH TOÁNPROCEED TO THE PAYMENT to next step.

4. Điền thông tin thanh toán của bạn : Tên / Số điện thoại/ Địa chỉ email/ Khu vực/ Địa chỉ
Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao hàng bằng cách tích vào ô vuông nhỏ phía dưới.
Thêm ghi chú cho đơn hàng : Ngày giao, cách thức bọc hàng v.v…
Chi phí giao hàng của bạn sẽ được hiển thị ở bảng bên phải. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán Chuyển khoản ngân hàng hoặc Trả tiền mặt khi nhận hàng bằng cách tích vào ô tương ứng. Với hình thức chuyển khoản bạn hãy điền thông tin khi chuyển khoản theo mẫu: Tên+mã đơn hàng (xem tại mục 5)
Ấn ĐẶT HÀNG để hoàn thành đơn hàng của bạn.

Fill your information: Name/ Phone Number/ Email/ District/ Adress
You can change your delivery adress by click on check box.
Your purchase cost will be update on right board. You can select payment option Bank transfer or Cash on delivery. If you select Bank transfer , please note in your bill: Name + Order Number .
Press ĐẶT HÀNGORDER to finish.


5. Đơn hàng của bạn đã hoàn thành. Bạn có thể sử dụng Mã đơn hàng để tiến hành thanh toán chuyển khoản. Cửa hàng sẽ gửi tin nhắn cho bạn sau khi đã xác nhận thanh toán.
Chúc bạn mua hàng vui vẻ.

Your order is sending. You can use Order number to Bank transfer payment. We’ll send to you a message after payment.
Happy shopping.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963067159
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon